Acīmredzot, daudzi bērni jūtas labi kopā ar saviem audžuvecākiem, gluži tāpat kā kopā ar vienu no vecākiem; Lielbritānijas pētnieki ir atklājuši, ka šie bērni ir tikpat laimīgi kā tie, kuri aug kopā ar abiem saviem bioloģiskajiem vecākiem.

Pētījumā britu sociologi analizēja datus, kas iegūti no Millenium Cohort pētījuma, kurā piedalījās 12877 bērni vecumā ap 7 gadiem un tika atklāts, ka nav būtiskas atšķirības laimes sajūtā, ko jūt bērni augot dažādās ģimenēs.

Pētījums parādīja, ka vienalga vai bērni dzīvoja ģimenē ar abiem bioloģiskajiem vecākiem, vienu audžu vecāku un vienu bioloģisko vecāku vai kopā tikai ar vienu no saviem vecākiem, nebija atšķirības tajā, kā viņi izvērtēja savu laimi – 64% apgalvoja, ka viņi „dažreiz vai nekad” nav laimīgi un 36% apgalvoja, ka „ir laimīgi visu laiku.”

Pat tad, kad pētnieki no statistikas izņēma citus faktorus, kas var radīt kādu ietekmi, piemēram, sociālo klasi, kādai pieder vecāki, rezultāti neuzrādīja būtisku atšķirību.

Dženija Čanfreja, vadošā pētniece, apgalvo, ka attiecības ar vecākiem un citiem bērniem ir cieši saistītas ar to, cik laimīgi jutās šie septiņus gadus vecie bērni.

Piemēram, tādi faktori kā labas attiecības ar vecākiem un sliktas attiecības ar skolas biedriem, tikai saistīti ar būšanu laimīgiem visu laiku.
Čanfreja teica, ka ieguva tieši tādus pašus rezultātus, kad analizēja kādu citu pētījumu Lielbritānijā, kurā tika iegūti dati no 2679 bērniem vecumā no 11-15 gadiem. Arī šie rezultāti parādīja, ka nav svarīgi kurā no šiem trīs ģimeņu tipiem bērni aug.

Pētnieki atklāja, ka ģimenes tipam nav būtiskas nozīmes, kas ietekmētu to, cik bērni jūtas laimīgi gan 7, gan 11-15 gadu vecumā. Tā ir attiecību kvalitāte, kas valda mājās, kas to visu ietekmē – nevis pats ģimenes modelis.

Laba saprašanās ar tuviniekiem, jautri pavadīts laiks ar ģimeni nedēļas nogalēs un vecāki, kas nekad vai ļoti reti kliedz uz saviem bērniem, kad tie bijuši nepaklausīgi – lūk, šie aspekti ir cieši saistīti ar to, vai bērni jūtas laimīgi.

Ļoti svarīgas ir arī skolēnu attiecības skolā, ja kādu apceļ vai pret to slikti izturas, šis faktors tika saistīts ar zemu laimes sajūtas līmeni septiņu gadu vecumā.